ผู้บริหาร

นางเมตตา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/01/2012
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 344230
Page Views 558989
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดสุวรรณ คลองต้นไทร คลองสาน
2 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ บางลำภูล่าง คลองสาน 4371167
3 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์ จอมทอง
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านยิ้ม จอมทอง จอมทอง
5 โรงเรียนศิริสุขวิทยา จอมทอง จอมทอง
6 โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา จอมทอง จอมทอง
7 โรงเรียนบุญเสริมวิทยาธนบุรี บางขุนเทียน จอมทอง
8 โรงเรียนปัญญาวิทยา บางขุนเทียน จอมทอง
9 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ บางขุนเทียน จอมทอง
10 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
11 โรงเรียนวัดหนัง บางค้อ จอมทอง
12 โรงเรียนสิงหวัฒนาวิทยา บางค้อ จอมทอง
13 โรงเรียนวัดราชโอรส บางค้อ จอมทอง
14 โรงเรียนจินดามณี บางค้อ จอมทอง
15 โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก บางค้อ จอมทอง 0-2876-3021 ,0-2876-3024-5
16 โรงเรียนอนุบาลจินดามณี บางค้อ จอมทอง
17 โรงเรียนธนบุรีศึกษา บางค้อ จอมทอง 4681534
18 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี บางค้อ จอมทอง
19 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง บางค้อ จอมทอง
20 โรงเรียนอนุบาลรัศมีสุข บางมด จอมทอง
21 โรงเรียนสมบุญวิทย์ บางมด จอมทอง
22 โรงเรียนผ่องอำไพศึกษา บางมด จอมทอง
23 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ ตลิ่งชัน
24 โรงเรียนปิยะมิตร ตลิ่งชัน
25 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน คลองชักพระ ตลิ่งชัน 028655528
26 โรงเรียนอนุบาลพิสิฐ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
27 โรงเรียนนิลประพันธ์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
28 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี ฉิมพลี ตลิ่งชัน
29 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช ฉิมพลี ตลิ่งชัน
30 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ ฉิมพลี ตลิ่งชัน
31 โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
32 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
33 โรงเรียนวัดน้อยใน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
34 โรงเรียนมหรรณพาราม ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
35 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
36 โรงเรียนกุศลศึกษา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
37 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม บางพรม ตลิ่งชัน
38 โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม บางพรม ตลิ่งชัน
39 โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา บางพรม ตลิ่งชัน
40 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร บางระมาด ตลิ่งชัน
41 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ บางระมาด ตลิ่งชัน
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว บางระมาด ตลิ่งชัน
43 โรงเรียนอนุบาลนกน้อย บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
45 โรงเรียนโชติกาญจน์ ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 028067865
46 โรงเรียนทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
47 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
48 โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
49 โรงเรียนอนุบาลดรุณาลัย ทุ่งครุ ทุ่งครุ
50 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทุ่งครุ ทุ่งครุ 0-2426-1369
51 โรงเรียนวัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ
52 โรงเรียนศึกษานารี ธนบุรี
53 โรงเรียนเกื้อวิทยา ธนบุรี
54 โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา ดาวคะนอง ธนบุรี
55 โรงเรียนอำนวยศิลป์ศึกษา ตลาดพลู ธนบุรี
56 โรงเรียนมัญชรีวิทยา ตลาดพลู ธนบุรี
57 โรงเรียนพรประสาทวิทยา ตลาดพลู ธนบุรี
58 โรงเรียนกงลี้จงชัน ตลาดพลู ธนบุรี 4667448
59 โรงเรียนวัฒนะศึกษา ตลาดพลู ธนบุรี
60 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ตลาดพลู ธนบุรี
61 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา บางยี่เรือ ธนบุรี
62 โรงเรียนน้ำชลชนานุกุล บางยี่เรือ ธนบุรี
63 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ บางยี่เรือ ธนบุรี
64 โรงเรียนวัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
65 โรงเรียนจรวยพรวิทยา บางยี่เรือ ธนบุรี
66 โรงเรียนมณีวิทยา บางยี่เรือ ธนบุรี
67 โรงเรียนสหนิยมวิทยา บางยี่เรือ ธนบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช บุคคโล ธนบุรี
69 โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี บุคคโล ธนบุรี
70 โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา บุคคโล ธนบุรี
71 โรงเรียนฤดีศึกษา บุคคโล ธนบุรี
72 โรงเรียนประจักษ์วิทยา บุคคโล ธนบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
74 โรงเรียนวชิรานุบาล วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
76 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
77 โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
80 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
81 โรงเรียนแสงอรุณ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
82 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
83 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี (02 ) 4652860
84 โรงเรียนอนุบาลสายทอง วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
85 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา หิรัญรูจี ธนบุรี
86 โรงเรียนบุญยาจารย์ บางกอกน้อย
87 โรงเรียนอนุบาลสุนิภา บางกอกน้อย
88 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย บางกอกน้อย
89 โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี บางกอกน้อย
90 โรงเรียนกัลยวิทย์ บางกอกน้อย
91 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง บางกอกน้อย
92 โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา บางกอกน้อย
93 โรงเรียนอนุบาลมีลำใย บางกอกน้อย
94 โรงเรียนศิษย์วัฒนา บางกอกน้อย
95 โรงเรียนอนุบาลวชิรราช บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
96 โรงเรียนดิลกศึกษา บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
97 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี บางขุนศรี บางกอกน้อย
98 โรงเรียนอนุบาลฐนิตา บางขุนศรี บางกอกน้อย
99 โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา บางขุนศรี บางกอกน้อย
100 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี บางขุนศรี บางกอกน้อย
101 โรงเรียนอานันท์วิทยา บางขุนศรี บางกอกน้อย
102 โรงเรียนอนุบาลจิรภา บางขุนศรี บางกอกน้อย
103 โรงเรียนสวนอนันต์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
104 โรงเรียนศุภวรรณ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
105 โรงเรียนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
106 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
107 โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
108 โรงเรียนสุรวิทยา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
109 โรงเรียนเทพกาญจนา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
110 โรงเรียนสนธิศึกษา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
111 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
112 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
113 โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
114 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ศิริราช บางกอกน้อย
115 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ศิริราช บางกอกน้อย
116 โรงเรียนสุภัทรา ศิริราช บางกอกน้อย
117 โรงเรียนวัดอมรินทราราม ศิริราช บางกอกน้อย
118 โรงเรียนคุณะเกษมศึกษา ศิริราช บางกอกน้อย
119 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย 0-2424-8870 / 0-2424-4068
120 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย
121 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่
122 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน บางกอกใหญ่
123 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
124 โรงเรียนอยู่วิทยา วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
125 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
126 โรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
127 โรงเรียนอนุบาลสัมพันธ์วิทยา วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
128 โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
129 โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
130 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
131 โรงเรียนแสงมณี วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
132 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
133 โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกุล วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
134 โรงเรียนอนุบาลวรพิม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
135 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
136 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
137 โรงเรียนชาตศึกษา วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
138 โรงเรียนทวีธาภิเศก วัดอรุณ บางกอกใหญ่
139 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก วัดอรุณ บางกอกใหญ่
140 โรงเรียนกรุงธนวิยาภวัน วัดอรุณ บางกอกใหญ่
141 โรงเรียนสุโรจน์วิทยา วัดอรุณ บางกอกใหญ่
142 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
143 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม บางขุนเทียน
144 โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ ท่าข้าม บางขุนเทียน
145 โรงเรียนรุ่งอรุณ ท่าข้าม บางขุนเทียน
146 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน
147 โรงเรียนดุสิตวิทยา บางบอน บางขุนเทียน
148 โรงเรียนอนุบาลศุภพร บางบอน บางขุนเทียน
149 โรงเรียนดวงวิภา บางบอน บางขุนเทียน
150 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน
151 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล แสมดำ บางขุนเทียน
152 โรงเรียนอนุบาลพรนภา แสมดำ บางขุนเทียน
153 โรงเรียนอนุบาลคุ้มกล้า แสมดำ บางขุนเทียน
154 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา แสมดำ บางขุนเทียน
155 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระดี่ แสมดำ บางขุนเทียน 0-2452-1480
156 โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา แสมดำ บางขุนเทียน
157 โรงเรียนอนุบาลวันเฉลิม แสมดำ บางขุนเทียน
158 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แสมดำ บางขุนเทียน
159 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์ แสมดำ บางขุนเทียน
160 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา แสมดำ บางขุนเทียน
161 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน บางบอน บางบอน
162 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บางบอน บางบอน
163 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร บางขุนเทียน บางบอน บางบอน
164 โรงเรียนวิชัยวิทยา บางบอน บางบอน
165 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน บางบอน
166 โรงเรียนอนุบาลบุษกร บางพลัด
167 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาธีรศิษย์ บางพลัด
168 โรงเรียนธรรมภิรักษ์ บางบำหรุ บางพลัด
169 โรงเรียนอนุบาลฤชากร บางบำหรุ บางพลัด 4336261
170 โรงเรียนอุดมศาสตร์พัฒนา บางบำหรุ บางพลัด
171 โรงเรียนอนุบาลอรียา บางบำหรุ บางพลัด
172 โรงเรียนบูรณ์วิทย์ บางพลัด บางพลัด
173 โรงเรียนอนุบาลสมิทธ์ บางพลัด บางพลัด
174 โรงเรียนพิมลวิทย์ บางพลัด บางพลัด
175 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ บางพลัด บางพลัด
176 โรงเรียนพัฒนวิทย์ บางพลัด บางพลัด
177 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์แผนกอนุบาล บางพลัด บางพลัด
178 โรงเรียนวัดบวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด
179 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา แผนกอนุบาล บางยี่ขัน บางพลัด
180 โรงเรียนศรีอุลัย บางยี่ขัน บางพลัด
181 โรงเรียนเขมะสิระอนุสรณ์ บางยี่ขัน บางพลัด
182 โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ บางยี่ขัน บางพลัด
183 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางยี่ขัน บางพลัด
184 โรงเรียนทิวไผ่งาม บางยี่ขัน บางพลัด
185 โรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม บางยี่ขัน บางพลัด
186 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร บางอ้อ บางพลัด
187 โรงเรียนอนุบาลอำภาพร บางอ้อ บางพลัด
188 โรงเรียนประมุขวิทยา บางอ้อ บางพลัด
189 โรงเรียนอนุบาลแสงทองอนุสรณ์ บางอ้อ บางพลัด
190 โรงเรียนบางอ้อศึกษา บางอ้อ บางพลัด
191 โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหซษน บางอ้อ บางพลัด
192 โรงเรียนรัตนกุลอนุบาล บางอ้อ บางพลัด
193 โรงเรียนปัญญาวรคุณ บางแค
194 โรงเรียนนฤมิตวิทยาธนบุรี บางแคเหนือ บางแค
195 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ บางแคเหนือ บางแค
196 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค บางแคเหนือ บางแค (02 ) 4130607
197 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บางไผ่ บางแค
198 โรงเรียนสุวกูลพิทยา บางไผ่ บางแค
199 โรงเรียนสุภาคมวิทยา ภาษีเจริญ
200 โรงเรียนวัดนาคปรก ภาษีเจริญ
201 โรงเรียนสถาพรศึกษา ภาษีเจริญ
202 โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา ภาษีเจริญ
203 โรงเรียนสุภาคมศึกษา ภาษีเจริญ
204 โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ
205 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ภาษีเจริญ
206 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา คลองขวาง ภาษีเจริญ
207 โรงเรียนทองพูน คลองขวาง ภาษีเจริญ
208 โรงเรียนสุจิณณ์วดี คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ
209 โรงเรียนสุธรรมศึกษา คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ 4672009
210 โรงเรียนอนุบาลดารวี บางด้วน ภาษีเจริญ
211 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน บางด้วน ภาษีเจริญ
212 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา บางด้วน ภาษีเจริญ
213 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม บางด้วน ภาษีเจริญ
214 โรงเรียนยุวพุทธพิทยา บางด้วน ภาษีเจริญ
215 โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ บางด้วน ภาษีเจริญ
216 โรงเรียนศิลปบำรุง บางหว้า ภาษีเจริญ
217 โรงเรียนฐานปัญญา บางหว้า ภาษีเจริญ
218 โรงเรียนวัดรางบัว บางหว้า ภาษีเจริญ
219 โรงเรียนชาญกิจวิทยา บางหว้า ภาษีเจริญ
220 โรงเรียนนีรนาทวิทยา บางหว้า ภาษีเจริญ
221 โรงเรียนอนุบาลพิชย์ชนก บางแค ภาษีเจริญ
222 โรงเรียนประทุมนุสรณ์ บางแค ภาษีเจริญ
223 โรงเรียนอภิจิตอนุสรณ์ บางแค ภาษีเจริญ
224 โรงเรียนสากลศึกษาบางแค บางแค ภาษีเจริญ
225 โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
226 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
227 โรงเรียนอนุบาลวัฒนี บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
228 โรงเรียนอนุบาลทวีรัชต์ บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
229 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
230 โรงเรียนอนุบาลผ่องคุณ บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
231 โรงเรียนอนุบาลนฤมิตร บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
232 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
233 โรงเรียนอนุบาลธีระนิตย์ บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
234 โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ บางแคเหนือ ภาษีเจริญ
235 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ บางแวก ภาษีเจริญ
236 โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต บางไผ่ ภาษีเจริญ
237 โรงเรียนกสิณธรวิทยา บางไผ่ ภาษีเจริญ
238 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร บางไผ่ ภาษีเจริญ
239 โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ บางไผ่ ภาษีเจริญ
240 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
241 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
242 โรงเรียนวรรธนะวิทย์ ราษฎร์บูรณะ
243 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ
244 โรงเรียนบูรณะศึกษา ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
245 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
246 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
247 โรงเรียนสิรอักษร ธนบุรี บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
248 โรงเรียนอนุบาลศุภะวิทยา บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
249 โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
250 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
251 โรงเรียนอนุบาลรังสิมา บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
252 โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ 028768046
253 โรงเรียนโรจนนิมิต แผนกมัธยม บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
254 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
255 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
256 โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
257 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 02-4276161
258 โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
259 โรงเรียนแสงสุวรรณ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
260 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
261 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 4272402
262 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
263 โรงเรียนอนุบาลอรจิตต์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
264 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
265 โรงเรียนเมตตาวิทยา ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 4278489
266 โรงเรียนวัดม่วงแค ทุ่งมหาเมฆ สาทร 0832958493
267 โรงเรียนอนุบาลนครธน หนองค้างพลู หนองแขม
268 โรงเรียนอนุบาลนัยนา หนองค้างพลู หนองแขม
269 โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า หนองค้างพลู หนองแขม
270 โรงเรียนเลิศหล้า หนองค้างพลู หนองแขม
271 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร หนองค้างพลู หนองแขม
272 โรงเรียนอนุบาลยูรดา หนองแขม หนองแขม
273 โรงเรียนจันทศิริวิทยา หนองแขม หนองแขม
274 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม หนองแขม หนองแขม
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน หนองแขม หนองแขม
276 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา หนองแขม หนองแขม
277 โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ หลักสอง หนองแขม
278 โรงเรียนมณีวัฒนา หลักสอง หนองแขม
279 โรงเรียนภูมิสุขศึกษา หลักสอง หนองแขม
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
220 ซอยเพชรเกษม 62/4 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024130607
Email : rachawinit_bk@yahoo.com
http://www.facebook.com/rachawinit