ข่าวประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 (อ่าน 6) 08 มิ.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอนดนตรีสากล (อ่าน 91) 25 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต าแหน่ง ครูผู้สอนดนตรีสากล (อ่าน 104) 24 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 125) 21 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 144) 05 เม.ย. 66
เอกสารประกวดราคาจ้าง งบประมาณ2566 (อ่าน 160) 22 มี.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 154) 22 มี.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 176) 17 มี.ค. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 173) 17 มี.ค. 66
บัญชีปริมาณวัสดุราคา ปร.4 (อ่าน 167) 17 มี.ค. 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 169) 17 มี.ค. 66
แบบร่างการปรับปรุงห้องสำนักงาน (อ่าน 155) 17 มี.ค. 66
ปรับปรุงซ่อมซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ห้องสำนักงาน) (อ่าน 143) 17 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (อ่าน 152) 10 มี.ค. 66
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูบรรณารักษ์ (อ่าน 165) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินพัฒนาการ อ.1 อ.2 LAT และรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินศักยภาพป.1 ห้องMEPและจีน (อ่าน 188) 15 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคย ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.พ. 2566 (อ่าน 172) 15 ก.พ. 66
เชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคขนม และของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 211) 11 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฐมวัย (อ่าน 406) 17 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย (อ่าน 356) 17 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พี่เลี้ยง (อ่าน 354) 17 ต.ค. 65
ประกาศการเลื่อนกิจกรรม Rnk 56 Run for Health (อ่าน 403) 25 ก.ย. 65
ประกาศเชิญชวนประกวดคลิป TikTok ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพร่างกายยุค New Normal(การกินเพื่อสุขภาพ)” (อ่าน 433) 09 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 858) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 879) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 899) 06 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว (อ่าน 896) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 858) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 820) 12 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ การศึกษาพิเศษ (อ่าน 810) 12 พ.ค. 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 829) 04 เม.ย. 65
เลื่อนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 807) 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน (อ่าน 3746) 25 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (อ่าน 3749) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 3946) 11 พ.ย. 64
แนวปฏิบัตการป้องกันโรคโควิด -19 (อ่าน 3764) 11 พ.ย. 64
หลักปฏิบัติและนโยบายคุ้มครองเด็ก (อ่าน 3792) 11 พ.ย. 64
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 3808) 30 ต.ค. 64
ร่วมตอบแบบทดสอบออนไลน์ วันสถาปนาลูกเสือไทย เพื่อรับเกียรติบัติออนไลน์ (อ่าน 3408) 01 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 4116) 16 มิ.ย. 64
กำหนดการใหม่ของการรับหนังสือเรียน ชุดนักเรียน (สั่งจอง) พร้อมทั้งแนวปฏิบัติ (อ่าน 4035) 09 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนแทรกชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (อ่าน 4212) 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเรียนระดับอนุบาล 1(LAT) และประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP,ภาษาจีน) (อ่าน 4528) 12 มี.ค. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อ่าน 4383) 09 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอื่นๆ (อ่าน 4032) 04 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 4047) 18 ก.พ. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 4051) 17 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ (อ่าน 4014) 17 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3971) 09 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน 3981) 05 ก.พ. 64