ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงซ่อมซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ห้องสำนักงาน)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ห้องสำนักงาน) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งบประมาณปี พ.ศ. 2566

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,10:25   อ่าน 143 ครั้ง