ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูบรรณารักษ์
ตามประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่องรับสมัครคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูบรรณารักษ์
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม จึงเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เป็นวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และเลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานและทำ สัญญาจ้าง จากวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นวันทำสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ และเริ่มปฏิบัติงานเป็น วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,19:33   อ่าน 164 ครั้ง