จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 160/2565
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดยนางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม "ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ตามวิถีความพอเพียง" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 และเรียนรู้ภูมิปัญญา ตามวิถีความพอเพียงที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,22:06   อ่าน 131 ครั้ง