จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 159/2565
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดยนางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์ เนื่องในวันมามบูชา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,22:04   อ่าน 127 ครั้ง