จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157/2565
28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 116 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 (บางเขน) ในหลักสูตร DAYTRIP A เรียนรู้เพื่อรู้จักกับความพอเพียง
และความพอดี ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานคนมีน้ำยา การกวนน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เอง ฐานคนรัษ์สุขภาพ ใช้ผักที่ปลูกมา
แปรรูปเป็นอาหาร และของทานเล่น ฐานคนรักษ์ป่า การปลูกต้นไม้โดยให้ธรรมชาติดูแลกันเอง
ขอบคุณภาพจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,21:48   อ่าน 122 ครั้ง