ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ(Gifted English)ปีการศึกษา๒๕๕๘
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted English)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted English) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.96 KB